Izjava o konverziji valuta

Početna : Izjava o konverziji valuta

Sve transakcije vršit će se u hrvatskoj valuti (HRK). Iznos računa za koji će se teretiti kreditna kartica će se naplatiti kroz konverziju cijene u hrvatske kune prema važećem tečaju Hrvatske narodne banke. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost blage razlike od originalnih cijena navedenih na našoj internet stranici.